I .PHẦN MỀM VANG SỐ MB-AUDIO

Phần mềm vang số MB K-6000

https://drive.google.com/file/d/1_hsCftaDdDQN1dDcm72Idjp1nReVQ44T/view?usp=sharing

Phần mềm vang số MB K-9000 plus

https://drive.google.com/file/d/1EwELo8TtbOLfH296PyoYXpRQLTRqxRJd/view?usp=sharing

Phần mềm vang số MB V8 ( wifi )

https://drive.google.com/file/d/1P_XZ7h8PDBeOeuAlgTqJOSIgQSt0muX1/view?usp=sharing

 II .PHẦN MỀM VANG SỐ SISO

- Vang số SISO VS360 ( bản mới nhất )

https://drive.google.com/file/d/1WF1DSBrMrXTYl54RHY_kUa_L9qMY1Lsd/view?usp=sharing

- Vang số SISO OS510

https://drive.google.com/file/d/18FT5PpUNlorqo5P4VVLhK2IwZogFqF_h/view?usp=sharing

- Vang số SISO 1980 - 1080M ( bản 2017 )

https://drive.google.com/file/d/1LaP541nnzPrX6frOIxxEP34Mk_djzT3p/view?usp=sharing

- Vang số SISO T3 

https://drive.google.com/file/d/1Lkl5fBmKhQtbhlVfTO4sF5vAIKNejk5P/view?usp=sharing

- Vang số SISO 1980 - 1080 plus ( 2018 )

https://drive.google.com/file/d/1zj3NEDUBkTOCGpCDbAB5PEDIL3wtv0tP/view?usp=sharing

 

III. PHẦN MỀM VANG SỐ KHÁC

- Phần mềm vang số JBL KX180:

https://drive.google.com/file/d/1zMPVSLHaMtIXGruKGnfoGm12YccifsS9/view?usp=drive_link

- Vang số JBL K-8000plus

https://drive.google.com/file/d/1n_rfsvLu9uAt1N7z4-3W2qQ7t4Nr6wzi/view?usp=sharing

- Vang số X5, X6, x10, X12, X18

https://drive.google.com/file/d/1M5N0T36BXkkkoQwaX3gOglmUQ_wNvCSz/view?usp=sharing

- Vang số JBL KM6600, TCA T3

https://drive.google.com/file/d/1DMbS4VBXlmHDUls4mkcKuTWrVQ6xEDZm/view?usp=sharing

 

- Vang số SOUNDTOP ST203

https://drive.google.com/open?id=1g61D9AreiNn3tIpYMtfbTapebbTU5wh3

 

- Vang số DB acoustic S510plus

https://drive.google.com/open?id=1TJiywVz-FE6xJ4jiwAvUHqk82Pg3JVel

 

- Vang Số Lx acoustic DX500 

https://drive.google.com/file/d/1wjyCy2cGziSTSkZmqCWlAxJ9GRKaF5BW/view?usp=sharing

- Vang số ACE X10 Wifi

https://drive.google.com/open?id=1pgFXdaPOSp2W_IkUI6rz6OXCgH0BzdNL

 

- Phần mềm ACE X10 WIFI  trên điện thoại Androi :

https://drive.google.com/open?id=14Uw9bbLbI9EDktEjL6vTy04957EGalH4

 muc 2: 

https://drive.google.com/open?id=1p0jeUhqtWMn4pidi70sGpLTAQLFv9A0H

- Phần mềm vang số LX acoustic L9 :

https://drive.google.com/open?id=1vHSgrHrYXVi6jeZij6dphrBjhUQo81vX

- Phần mềm vang số LX acoustic D5 :

https://drive.google.com/open?id=13Gq_XxbCjns2vgp8PoEoeGIBoD5G_iUC

- Phần mềm Vang Số LX acoustic LX8 :

https://drive.google.com/file/d/1qC856_SN1Fk0Ev-F_zlGcoss_uErp7Zp/view?usp=sharing

- Phần mềm Vang LX LX8 ( bản 2021 ) Chú Ý Xóa File Bản Cũ Khi Cài

https://drive.google.com/file/d/199r-yTBn0xjsHVsTEPIAdRypRIdDNjsY/view?usp=sharing

Phần mềm Vang LX LX8 ( bản T9/2022 ) Chú Ý Xóa File Bản Cũ Khi Cài

https://drive.google.com/file/d/1231rkEKP2cvHnc34A-TexDKryhwr8azX/view?usp=sharing

- Phần mềm Vang số JBL DSP9200+ :

https://drive.google.com/open?id=1eBAQz9LTTaA-3kl6mVoQgpVs7hRYsJ77

 

 IV. Driver cáp USB

- USB RS232

https://www.fshare.vn/file/DW5S7E3YBEQ8?token=1543637172

- USB 11

https://drive.google.com/file/d/1fVizgvfWK_HiPwlQG91msqkDM8UWUuHQ/view?usp=sharing

- Phần mềm Crossover LX acoustic DX480 :

https://drive.google.com/file/d/1NEE_tpkKsxY12GcD4lQVsaAdCLbzP4bd/view?usp=sharing

 V. CÀI TEAMVIEW HỖ TRỢ SETUP TỪ XA

https://ultraviewer.net/en/download.html

 

0357159662 0943687690
popup

Số lượng:

Tổng tiền: